Re: Motorkontroll, innomhus/utomhus?

skrivet av Ingemar E. 2003-12-31 som kommentar till Motorkontroll, innomhus/utomhus? skrivet av Hans Bj.:

Det är riktigt att jag brukar en Morse DS-växel för att växla gearvajer. Det är som en "spade" som skjuts mellan två läge, och låser icke använd vajer.
Denna "spade" kan skötas av ett vred via en styrvajer, men jag har satt dit en lite elektrisk motor (modellservo) så att växlingen sker med en tryckknapp från varje plats istället.

Från början hade jag även en DS-växel för gas, men det fungerade inte bra alls. Denna har tagits bort och båda reglagens vajrar är parallellkopplade via en bracket på gasspjället. Det finns en bild i dagboken, 1:a maj.

Den vajer som drar mest, styr gasen. Den andra stannar kvar och löper fritt i sitt hål på aluminiumvinkeln. Eftersom gearvajern är "låst" kan icke använt reglage inte lämna neutralläget, och inte heller dra i sin gasvajer.

Detta har hittills fungerat väldigt bra. Enda nackdelen är att man inte kan byta styrplats under körning, växlingen med DS-växeln går bara att göra när båda reglagen står i neutralläge. I båda reglagen sitter en liten mikrobrytare som båda är seriekopplade till nyckelns startläge och sedan till en reläspole. På så sätt kan reläet (och startmotorn) bara gå om båda reglagen står i neutral. Rekommenderas, kan bli överraskningar annars. I synnerhet när man har klåfingriga barn...;-).Svar på detta inlägg:


[ Hem/startsidan ] [ Alla meddelanden ] [ Hjälp ]

Skriv ett svar:

Namn:
E-mail:
Subject:
Kommentar:
Ev. länk:
Ev. länktitel:
Ev. bildlänk: