Dagbok


5/6  Båten är nu sjösatt, men så mycket mer är inte gjort.

Luckorna i "undre mittkabinen" som vi gjorde förra sommaren gick lite trögt redan då. Nu när de "satt sig" efter en vinter var marginalerna på fel sida. Ett problem var den aktre luckan, som med sitt övre hörn gick i stegen (se bild). Åtgärdades med sticksåg, följt av sandpapper och ny lack.

Även lucklåsen går trögt, så en smärre justering behövdes även här (dock med stämjärn).
I huvudänden i nämnda utrymme satt ju toaspolningens skrovgenomföring i original. Det var inte läge att ta bort kranen med båten i vattnet, men strax före sjösättningen i år pluggades den igen. 
Urtaget i kojens bottenskiva kunde nu äntligen fyllas igen med en plywoodbit.
6/6 Mer och mer av det som nu görs på båten är snarare underhåll än nybygge. Roderlägesinstrumentets givare har släppt i infästningen. Får fixa en bättre bygel.
5/7 Vi har problem med gummibåten !
Den är svårsurrad på akterspegeln, och då kommer man inte åt badbryggan. Dessutom är den ivägen vid bojförtöjning, och kan inte släpas vid t ex slussning. En enkel dävert skulle lösa problemen - gummibåten kommer tillräckligt högt för att man skall kunna ta sig under, och ändå inte högre än att man ser bakåt.
Hittar en annons på Blocket med ett par hemmagjorda dävertar till en Linjett 32, som kanske sett sina bästa dagar. Men 25mm-röret har 3mm gods och rätt böj.
Kompletterar med ett enkelt block/talja, mantågsfötter och några beslag.
Projektet kan börja.....
Jag hade även en trevare efter en snipbadbrygga utan trä. Varför syns på bilden, tror nästan att de rör jag köpte också kommer från en sådan: Tar man och delar stommen på en snipbadbrygga får man två rör som blir perfekta som dävertar.
(På bilden har jag lagt ihop rören jag köpte).
Rören är (kanske) i kortaste laget, så jag behöver förlänga dem med något. 25 mm och 3 mm godstjocklek ger 19 mm invändig diameter. 
Hjertmans råkar ha grabbräcken som är just 19 mm, så ett sådant får bli ämne till de yttersta delarna (mittenrören på bilden).
6/7 Taljan monteras med skruv och mutter i ena änden på rören. För att komma åt att hålla muttern inne i röret kan man sätta en bit tejp över ringnyckelns ena öppning. Då ramlar inte muttern ut åt "fel" håll ur nyckeln, samtidigt som den hålls kvar av tejpen tills skruven tagit.
Förlängningsröret delvis inskjutet. Jag har förberett ett skruvhål om man vill låsa röret, men är röret löst fungerar det som en led också. Får se om det kommer i en skruv här.
En Clamcleat för snabb fastsättning av tampen vill vi ha. 
Det är inga problem alls att borra i rostfritt med vanliga snabbstålsborr, men det måste gå sakta och med rätt högt tryck. Och smörjning !
Här kan jag inte komma åt med en mutter inuti röret, och en genomgående skruv med mutter på andra sidan är fult.
Men röret är 3 mm tjockt, och för en M4 blir det tillräckligt många gängvarv för att ta ordentligt. Gängar alltså upp rörväggen (även här går det åt smörjmedel).
Rören är ju inte direkt nya, och där en liten pollare svetsats fast har ytan blivit extra matt (främre röret).
Men med polértrissor i borrmaskinen, polérvax (Clas Ohlson) och en halvtimmes nötande med allt finare trissor, ser första röret betydligt trevligare ut (bakre röret).
Monterat och....... hmm... nästan klart.
Fötterna kan bara monteras med två skruvar (kanten är för smal), men det var ingen överraskning. Kopplingsbeslagen för 25 mm rör var synnerligen sladdriga, men i brist på annat fick jag sätta dit dem.
Det som återstår är att göra vettiga fästen i själva gummibåten att hänga upp den i. I dess akterspegel finns ett par bra hål för öglebultar, men de jag hade var för korta (25 mm) så nya skall inhandlas. 
I fören är det värre, sitsen är inte bra att lyfta i så just nu sitter en lyfttamp kring bottenlattorna. Måste fixa det på något annat sätt.
Här syns att gummibåten hamnade under siktlinjen om man kör, men ändå kan man gå hukad under den på badbryggan. Och vill man ha den på annan höjd är det ju väldigt enkelt nu.
Vad gäller stabiliteten kan man konstatera att  25 mm rör med 3 mm gods räcker utmärkt för själva däverten. Däremot sviktar pulpiten en aning, som dävertens övre fäste sitter i. Pulpiten (eller pushpit eftersom det är akter ;-) är troligen gjord i standard 1,5 mm godstjocklek. Svikten är dock rätt liten och inget vi tänker göra något åt.
16/7 För att komma ut från sjön Vättern är vi hänvisade till Göta kanal. Å andra sidan är det så vackert att man i princip kan tillbringa semestern på själva kanalen också, utan att behöva ha den som transportsträcka.

Det gäller dock att hålla lite uppsikt på allt strilande vatten, så att inte gummibåten blir fylld (eller någon får en ofrivillig dusch).

Det är sällan Vättern är så här angenäm. Men är det så här stilla är det en njutning att blåsa på i 20 knop med en båt med köl och rak axel också. Och svallet blir mycket mindre än i 10 knop....
Dagen efter var det dock 12-15 m/s med 18 m/s i byarna. Vi gick hem i motsjö (betydligt långsammare), med sjön sköljande upp på vindrutorna.

Vi har fått en spricka i kranen för motorkylvattnet. Det är väldigt skumt, den har kommit först nu. Det kan inte vara en frostspricka, kranen står öppen på vintern och sköljs alltid med glykolvatten efter upptagningen. Måste vara materialfel.
Jagar därför någon som kan köra lyftkranen i hamnen och lyfta båten snarast, så jag kan byta avstängningsventilen. Men alla är på semester...

17/7 Vätterns vatten är väldigt näringsfattigt och klart. På vissa ställen är siktdjupet 10-15 m. Visserligen är det svårt att fånga på bild, men stenarna som skymtar på sandbotten ligger på c:a 4m djup (bilden tagen inne vid färjeläget på Visingsö).
21/7 Jaha, nu har man lärt sig något nytt. 
Det hjälper inte att ha ventilen öppen under vintern, det kan lägga sig vatten i en ficka mellan kulan och väggen. Och även om det är lite så spränger denna lilla vattenmängd med lätthet sönder även en 1-1/2"-kran.
Dessutom lär det kunna gå upp kondens i en öppen kran och i värsta fall ge den vattenmängd som behövs under vinterns lopp. Nu har båten varit lyft och kulventilen utbytt !
25/7
Vi har ända sedan båten var ny haft problem med att det dryper fett ur axeltätningen och ner i kölsvinet. I båtens manual står inte en bokstav om hur tätningen skall skötas, men tips från här och där (inklusive Sleipner) har indikerat att man bör vrida ner lite fett "någon gång per tur".

Detta är helt fel, tätningen är nämligen ingen talgtätning av Sleipners fabrikat !  Vår skall istället smörjas ytterst sparsamt, kanske något varv var 50:e driftstimme. Om man skruvar i den mängd fett vi blev rekommenderade, kommer fettet att tryckas ut och tätningen att skadas. Detta är tydligen ett väldigt vanligt handhavandefel, och om NB bara hade skrivit något i manualen om tätningen skulle många kronor och besvär besparats båtägaren. Att Sleipner dessutom ännu en vecka efter tillsända foton inte reagerat på att det inte är deras tätning gör ju inte saken enklare.

I höst/vinter skall jag demontera propelleraxeln, rengöra tätningen och se om jag kan byta packboxarna :-(.
 

27/7
NB Marine rundar tyvärr inte av ingångskanterna till bogpropellertrumman som rekommenderas, och bogpropellern för därför ett fasligt oväsen p.g.a. kavitation. Dessutom är det sällan man behöver så mycket som 4hk.

Jag har funderat på detta, och båten har nu försetts med halvfartsläge för bogpropellern (SP55) !  Grön knapp nertryckt = halvfart (1,6-2,0 hk) och en mycket mer angenäm ljudnivå, grön knapp upptrycket = fullfart (4 hk), bra dragkraft men väsnas som sjutton.

Halvfartsfunktion är inget som går att köpa som tillbehör, men med lite knep och knåp går det att reducera spänningen till själva motorn utan att äventyra övrig funktion. 

 

Till höger syns hjälp- och huvudrelä för att koppla om mellan hel/halvfart. Funktionen skulle nog rätt enkelt kunnat finnas inbyggd i SP55 om man lindat motorn lite annorlunda och tagit ut några mittanslutningar redan vid tillverkning. Kanske ett tips till tillverkarna av bogpropellrar ?

Men nu fick det lösas med en låååång kabel som fungerar som förkopplingsmotstånd. Exakt inkoppling o.s.v. kanske kommer som en artikel i Praktiskt Båtägande så småningom !

 

6/8 Vid vinterkonserveringen är det alltid lika knöligt att ta loss de grova (1-1/2") slangarna och få på något ner i hinken med glykolblandning.

Monterade på en T-koppling vid sjövattenfiltret samt en förminskning och 1/2"-kran. Nu kan jag stänga bottenventilen, sätta på en klen slang här och vinterkonservera smidigt. Allt ligger dessutom över vattenlinjen. För att konservera även mot ordinarie intag fyller jag slutligen på glykolblandningen i sjövattenfiltret och låter denna rinna ner.

Hade jag i alla fall tänkt.....
 

27/8
Egentligen inget nytt som gjorts konkret, men dock en hel del som är på planeringsstadiet.
Båten skall få ett kapell på akterdäck, gäller bara hitta någon kunnig/duktig i närheten som kan malla och sy. Ett ankarspel och förhoppningsvis en autopilot skall i under vintern, datorn skall uppgraderas. Och inte minst så skall axeltätningen plockas ner.

En nyhet dock: HL Båtar AB är numera också generalagenter för NB Marine i Sverige !


Lite semesterbilder från Göta kanal.
Den smala Spetsnäskanalen, Forsvik sluss och Vassbackens gästhamn.