Albin 25DL - tidigare bilder

Nedanstående bilder är ganska stora och kan ta ett tag att ladda ner. För tydlighetens skull har vi dock valt att inte förminska dem mer än så här. Bilderna visar hur båten sett ut tidigare samt under pågående renovering.

För nuvarande skick och utförande  - klicka för förstasidan och välj "Fler bilder".

 

Båt med vagn
 


Förruffen med originaltextilier och gamla pentryarmaturerna
 


Akterruff med originaltextilier. I original hade alltså båten vita skivor på vardera sidan om hyllan.
En bild vi såg på en annan renoverad Albin 25 inspirerade oss dock att senare byta dessa mot mahogny.
 


Sittbrunn/förarplats under renovering. Motorn nerplockad, elsystem/instrumentering ännu inte utbytt.
 


Två av de gamla cylindrarna
Frostsprickor kan anas i hörnen på vänster sida och ovanför kranarna.
 


Reservdelsmotor
Vissa delar har hämtats från denna motor, dock inte cylindrarna eftersom reservdelsmotorn gått i bräckt vatten och därmed visade sig vara ganska rostangripen inuti.
 


Fräscha cylindrar & toppar före montering
 


Motorn under återmonteringen strax innan nya/renoverade cylindrar och toppar kom på plats.
Färskvattenkylning, oljekylare, kraftigare generator m.m. monterades senare, och är inte med på bilden.
 


Närbild av cylinder och topp före montering
Vanligaste felet på dessa motorer (som i original är sjö/havsvattenkylda) är att kylkanalerna vidgats p.g.a. rostangrepp varvid det till slut inte finns något gods kvar för topplockspackningen att täta mot. Korrosionen kan avstanna om motorn byggs om till färskvattenkylning men ofta har denna ombyggnad gjorts i samband med att första cylindern havererat, och då är sannolikt de båda andra redan tämligen korroderade.
Bilden ovan visar dock att korrosionsskadorna mellan vattenkanalerna och loppet på de delar som återmonterats är i det närmaste obefintliga.